Czy pracownikowi przysługuje świadczenie z tytułu wypadku przy pracy, któremu uległ, gdy obsługiwał wózek bez uprawnień?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik uległ wypadkowi w pracy. Służby BHP uznały to zdarzenie jako wypadek w pracy, ale z winy pracownika (obsługiwał on wózek jezdny bez uprawnień).

Czy pracownikowi przysługuje 100% zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access