Czy pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego za okres objęcia mandatu posła?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Naszemu pracownikowi samorządowemu został udzielony urlop bezpłatny w związku z objęciem mandatu posła w kadencji 2019-2023. Pracownik powraca do pracy po zakończeniu kadencji. Zgodnie z art. 28 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora okres pobierania uposażenia jest traktowany jak okres zatrudnienia. Okres ten zalicza się również do stażu pracy, od którego zależą wszelkie uprawnienia pracownicze, w tym także uprawnienia szczególne, uzależnione od zatrudnienia w określonym zawodzie, branży lub zakładzie pracy.

Czy pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego za okres objęcia mandatu posła?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX