Czy pracownikowi przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy, jeżeli prawa do tej nagrody nie nabył po upływie 12 miesięcy od jej udokumentowania i otrzymał wcześniej nagrodę za 20 lat pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 października 2021 r.
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Czy pracownikowi przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy?

Pracownik samorządowy we wrześniu 2016 r. miał wypłaconą nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy. W kwietniu 2020 r. udokumentował pracę w gospodarstwie rolnym rodziców 2 lata i 11 miesięcy (staż 26 lat i 7 miesięcy).

Czy należy mu wypłacić nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy, a jeśli tak to w pełnej wysokości, czy jako różnicę między nagrodą za 20 a 25 lat?

Nadmieniam, że pracownik jest zatrudniany w urzędzie gminy od grudnia 2018 r., a poprzednio pracował w jednostce organizacyjnej gminy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX