Czy pracownikowi - ojcu dziecka przysługuje dodatkowy urlop rodzicielski 9 tygodni?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 20 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik pracuje na podstawie umowy o pracę od 02.12.2013 r. Pracownik wystąpił z wnioskiem o dodatkowy urlop rodzicielski – 9 tygodni. Załączył oryginał aktu urodzenia dziecka. Dziecko pracownika urodziło się 25.05.2022 r. Żona pracownika przebywała na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim od 25.05.2022 r do 24.05.2023 r. w jednej części. Następnie żona przebywa na urlopie wychowawczym od 1.09.2023 r. do 1.09.2025 r. Pracownik złożył oświadczenie, że drugi z rodziców (żona) nie będzie korzystała z dodatkowego urlopu rodzicielskiego albo z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego. Do wniosku o dodatkowy urlop rodzicielski dołączone są zaświadczenia z zakładu pracy.

Czy pracownikowi przysługuje dodatkowy urlop rodzicielski 9 tygodni na podstawie art. 1821d Kodeksu pracy?

Czy są potrzebne ewentualnie inne oświadczenia pracownika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX