Czy pracownikowi obsługi, z którym zostanie rozwiązana umowa z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, przysługuje nagroda jubileuszowa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2015 r.

PYTANIE

Czy pracownikowi obsługi, z którym zostanie rozwiązana umowa z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (likwidacja stanowiska pracy), przysługuje nagroda jubileuszowa (40-lecie)?

Pracownik nie przechodzi na emeryturę ani na rentę, może ubiegać się o świadczenie przedemerytalne. Wypłacenie nagrody przewidziane jest na 30 października 2015 r., a zakończenie stosunku pracy na dzień 31 sierpnia 2015 r.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access