Czy pracownikowi naukowo-badawczemu, który przebywa na urlopie naukowym, za okres którego otrzymuje wynagrodzenie a odbywa staż krajowy możemy wypłacić stypendium, które jest niższe niż przeliczenie liczby dni przez diety żywieniowe i ryczałty za nocleg?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sikorska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownikowi naukowo-badawczemu, który przebywa na urlopie naukowym, za okres którego otrzymuje wynagrodzenie a odbywa staż krajowy możemy wypłacić stypendium, które jest niższe niż przeliczenie liczby dni przez diety żywieniowe i ryczałty za nocleg?

Zgodę na staż wydaje rektor i jednocześnie on akceptuje wniosek o urlop z prawem do wynagrodzenia. Wykonując obliczenia liczba dni 30*38 + 30*57 otrzymujemy 2850,00 zł, a chcemy w regulaminie wskazać, iż staż za miesiąc wyniesie 2000,00 zł.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX