Czy pracownikowi należy wypłacić nagrodę jubileuszową, jeśli praw do niej nabędzie dopiero w przyszłym roku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 22 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik będący emerytem (przyszedł do nas do pracy już jako emeryt - pobiera świadczenie) złożył wypowiedzenie umowy o pracę, ze skutkiem na koniec października 2023 r. Jednocześnie zasygnalizował, że w czerwcu 2024 r. nabywa prawo do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy, i w związku z tym, że przechodzi na emeryturę będzie się jemu należała wcześniejsza wypłata jubileuszówki.

Czy faktycznie w tej sytuacji będzie miał zastosowanie § 8 ust. 7 rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych?

Nadmieniam, że stosunek pracy tego pracownika ustał w związku z przejściem na emeryturę w 2020 r. u poprzedniego pracodawcy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX