Czy pracownikowi, który ubiega się o świadczenie rentowe przysługuje odprawa rentowa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik niepedagogiczny (stanowisko pracy: woźny, staż pracy: 30 lat), zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy, przebywał na zwolnieniu lekarskim od 25 listopada 2011 r. W kwietniu i maju 2012 r. pracodawca skierował go na kontrolne badania lekarskie do zakładu medycyny pracy - pracownik dostarczył w dniu 12 kwietnia 2012 r. zaświadczenie lekarskie dopuszczające go do pracy, ale zawierające przeciwwskazanie dźwigania ciężarów powyżej 5 kg przez okres 3 miesięcy, a w maju 2012 r. zawierające przeciwwskazanie dźwigania ciężarów powyżej 10 kg. Pracodawca oświadczył pracownikowi, że nie może mu zapewnić stanowiska pracy spełniającego te kryteria. Pracownik doręczył kolejne zwolnienie lekarskie i wyraził chęć starania się o rentę. Pracodawca wystawił pracownikowi dokumenty, na podstawie których mógł się on starać o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

W dniu 24 maja 2012 r. minęło 182 dni zasiłku chorobowego i pracownik zwrócił się do pracodawcy przed upływem tego terminu z prośbą o możliwość wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego od 25 maja 2012 r. Pracownik wykorzystał zaległy urlop wypoczynkowy, podczas którego poinformował, że został przebadany przez komisję lekarską ZUS i ma przyznaną rentę z tytułu niezdolności do pracy. Umowa o pracę została rozwiązana na prośbę pracownika na mocy porozumienia stron w dniu 22 czerwca 2012 r. Z odpowiedzi na wcześniej zadane pytanie (QA0215451) wiemy, że pracownikowi przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia, ale do dnia dzisiejszego pracownik nie dostarczył pracodawcy decyzji z ZUS o przyznaniu świadczenia rentowego. Na początku lipca 2012 r., po rozwiązaniu stosunku pracy, pracownik poinformował, że jednak nie otrzymał świadczenia rentowego i będzie składał odwołanie/sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS.

Czy w tej sytuacji, jeśli pracownik doręczy decyzję o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy pod koniec sierpnia lub we wrześniu 2012 r., nadal będzie mu przysługiwała ww. odprawa rentowa?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access