Czy pracownikowi, który stanie się niezdolny do pracy po przerwie w ubezpieczeniu chorobowym, należy wyliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego tylko z okresu po zakończeniu urlopu bezpłatnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 30 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W orzecznictwie przyjmuje się iż zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy zasiłkowej :"Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego powstała niezdolność do pracy". Urlop bezpłatny jest to okres, kiedy pracownik nie podlega ubezpieczeniom społecznym oraz chorobowym.

Czy pracownik, który stanie się niezdolny do pracy po takiej przerwie w ubezpieczeniu chorobowym podstawa wymiaru zasiłku chorobowego będzie wyliczana tylko z okresu po tej przerwie tj.po zakończeniu urlopu bezpłatnego?

Czy jeżeli nie, to jaka jest podstawa prawna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX