Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownikowi czasowo przeniesionemu (wykonującemu pracę poza miejscem stałego zamieszkania, miejscem zatrudnienia), poza wypłacanym dodatkiem za rozłąkę, przysługuje również zwrot kosztów noclegu (ryczałt)?

Czy takie świadczenie zwolnione będzie z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?