Czy pracowników młodocianych uczących się w szkolnej stołówce należy wprowadzić do arkusza organizacyjnego szkoły aneksem do... - OpenLEX

Czy pracowników młodocianych uczących się w szkolnej stołówce należy wprowadzić do arkusza organizacyjnego szkoły aneksem do arkusza?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 29 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jedna ze szkół otrzymała propozycję organizacji u siebie praktycznej nauki zawodu dla młodocianych pracowników (uczniów z innej placówki oświatowej). Ta praktyczna nauka zawodu odbywałaby się w kuchni w stołówce szkolnej. Z uczniami zostałaby podpisana umowa o pracę. Prawdopodobnie jakaś umowa/porozumienie byłaby też podpisana między szkołą, a ta druga placówką oświatową. Czy tych pracowników młodocianych należy wprowadzić do arkusza organizacyjnego szkoły aneksem do arkusza?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?