Czy pracownika ukaranego karą porządkową można pozbawić premii regulaminowej? - OpenLEX

Czy pracownika ukaranego karą porządkową można pozbawić premii regulaminowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czym się różni nagroda uznaniowa od nagrody okolicznościowej oraz premii?

Czy zasadne jest nagradzanie pracownika premią, jeżeli została na niego nałożona kara porządkowa?

Czy pracodawca ma obowiązek konsultować każdorazowe zmiany wynagrodzeń np. awanse pracowników z organizacją związkową?

Czy w treści regulaminu wynagradzania pracodawca może umieścić zapisy: "Pracownik, któremu brakuje 3 lata do otrzymania świadczenia emerytalnego otrzymuje wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 3%." - wyrównanie płacy zasadniczej do wysokości ustalonej na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?