Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik był zatrudniony przed 22 lutego 2016 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Staż pracy wynosił 8 lat (od 2007 r.). Umowa o pracę została rozwiązana z dniem 17 maja 2016 r. za porozumieniem stron. W planach instytucji jest ponowne zatrudnienie tego samego pracownika od października 2016 r.

Czy umowa o pracę może być zawarta na czas określony?

Czy w tym przypadku limit umów - 3 i łączny okres zatrudnienia na podstawie umów na czas określony - 33 miesiące liczy się od dnia 22 lutego 2016 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?