Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik jest zatrudniony w Powiatowym urzędzie Pracy na stanowisku lidera klubu pracy. Do jego obowiązków należy udzielanie pomocy bezrobotnym w zakresie aktywnego poszukiwania pracy

a)

organizacja szkoleń z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,

b)

realizacja zajęć aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Pracownik ten podejmuje dodatkową pracę dla ośrodka pomocy społecznej w tym samym powiecie na stanowisku trenera pracy. Do jego obowiązków tam będzie należało m.in. prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grupowego podopiecznych ośrodka pomocy będących często również bezrobotnymi zarejestrowanymi w urzędzie.

Czy dodatkowe zajęcie pracownika może zostać potraktowane jako naruszenie art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych?

Jeśli tak, to jakie działania należy podjąć?

Pracownik zawiadomił pracodawcę o rozpoczęciu dodatkowej pracy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?