Czy pracownik zatrudniony w podmiocie leczniczym, jakim jest instytut naukowo-badawczy powinien otrzymywać wynagrodzenie zgodnie z u.s.u.n.w.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 5 września 2023 r.
Autor odpowiedzi: Kwiatkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 15 lipca 2023 r.

PYTANIE

Czy pracownik zatrudniony w podmiocie leczniczym, jakim jest instytut naukowo-badawczy, pracujący w Dziale Nauki lub na podobnych stanowiskach nie związanych z działalnością leczniczą, a wyłącznie naukowo-badawczą lub dydaktyczną, również powinien otrzymywać wynagrodzenie zgodnie z u.s.u.n.w.?

Zgodnie z prowadzonym rachunkiem kosztów działalność naukowo-badawcza oraz dydaktyczna jest wydzielona z działalności leczniczej i jej koszty powinny być bilansowane przychodami uzyskiwanymi z tytułu prowadzenia tych działalności, a środki podwyżkowe otrzymuje się za wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Czy zatem przeznaczanie części środków finansowych z NFZ na podwyżki dla działalności naukowo-badawczej, czy też dydaktycznej jest właściwe i nie narazi nas na ewentualne kary po kontroli NFZ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX