Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownik korzysta z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych tylko w głównym miejscu pracy?

Jeśli nauczyciel pracuje w kilku szkołach w pierwszej jest zatrudniony na 18/18 etatu, a w drugiej na 5/18, czy może skorzystać w każdej szkole z ZFŚS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?