Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do wykonywania obowiązków służbowych poza miejscem pracy (w godzinach pracy) oddelegowane są dwie osoby. Pierwsza jedzie swoim autem i otrzymuje delegacje służbową. Druga jedzie samochodem z pierwszą osobą. W związku z brakiem pisemnego polecenia wyjazdu dla drugiej osoby wystąpiła ona o wydanie podpisanego druku delegacji, aby mieć potwierdzenie, że nie opuściła miejsca pracy samowolnie. Jednak pracodawca odmówił wydania delegacji uzasadniając brakiem kosztów przejazdu do rozliczenia.

Czy należało również drugiej osobie również delegacje służbową, mimo braków kosztów przejazdu do rozliczenia?

Czy pracodawca postąpił prawidłowo?

Czy powinien wydać pisemne polecenie wyjazdu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację