Czy pracownik socjalny w ogóle może odmówić składania zeznań w sprawach rozwodowych, cywilnych, powołując się na obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaka jest procedura przesłuchiwania pracowników socjalnych OPS przez Komisariaty Policji w sprawach o wykroczenie, przez Wydziały Karne, Cywilne i Rodzinne?

Czy pracownik socjalny musi zeznawać w każdej sprawie na każde wezwanie Policji, Sądów i Prokuratora?

Czy może odmówić składania zeznań z uwagi na obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej (art. 119 ust. 2 pkt 5)?

Czy w przypadku przesłuchiwania przez Komisariat Policji w sprawie o wykroczenie świadczeniobiorcy musi okazać swój dowód osobisty, okazać swoje dane osobowe i mimo wykonywania obowiązków służbowych (powiadomienia służb przez nr alarmowy 112), zeznawać jak osoba fizyczna, a nie zatrudniona przez GOPS do realizacji zadań?

Czy pracownik socjalny, będąc przesłuchiwany w Sądzie, np. sprawie karnej o przemoc, cywilnej lub rozwodowej, powinien być przesłuchiwany w obecności świadczeniobiorców, czy może być przesłuchany z wyłączeniem jawności?

Czy w stosunku do pracowników socjalnych ma zastosowanie przepis art. 181 k.p.k.?

Czy pracownik socjalny w ogóle może odmówić składania zeznań w sprawach rozwodowych, cywilnych, powołując się na obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX