Czy pracownik socjalny może pozostały "zwykły" urlop wykorzystać, zgodnie z przepisami, w krótszych częściach?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 9 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 121 u.p.s., pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie, do którego obowiązków należy praca socjalna lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, jeżeli przepracował nieprzerwanie i faktycznie co najmniej 3 lata, przysługuje raz na 2 lata dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych. Pracownik socjalny wykorzystuje w tym roku urlop dodatkowy (14 kolejnych dni kalendarzowych).

Zgodnie z art. 152 k.p., pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z art. 162 k.p., na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, przy czym co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownik nie chce kolejny raz w roku kalendarzowym korzystać z nieprzerwanego 14-dniowego urlopu.

Czy pracownik socjalny może pozostały "zwykły" urlop wykorzystać, zgodnie z przepisami, w krótszych częściach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX