Czy pracownik samorządowy może mieć kolejną (drugą) umowę na czas określony?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Głazowska-Dmitruk Julia
Odpowiedzi udzielono: 10 maja 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownik samorządowy może mieć kolejną (drugą) umowę na czas określony 6 miesięcy?

Pierwsza umowa była zawarta na czas od 1 lutego do 30 kwietnia 2010 r. (okres próbny - 3 miesiące)

Od 1 marca do 31 maja 2010 r. pracownik odbywa służbę przygotowawczą.

W dniu 15 czerwca 2010 r. będzie zdawał egzamin po zakończeniu służby przygotowawczej.

Teraz obowiązuje kolejna umowa - od 1 maja do 31 października 2010 r.

Jak interpretować zapis z regulaminu służby przygotowawczej: "Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed zawarciem umowy o pracę, pracownik składa ślubowanie o treści zawartej a art. 18 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych"?

Co z tym zapisem w chwili, gdy pracownik ma umowę na czas określony, a egzamin będzie zdawał z odbytej służby przygotowawczej 15 czerwca 2010 r.?

Kiedy składa to ślubowanie i kiedy zawarta ma być kolejna umowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX