Czy pracownik powinien otrzymać dofinansowanie tylko za okres wypoczynku przypadający podczas trwania urlopu wypoczynkowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 8 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym do 13.08.2021. Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego, od 16.08.2021 do 31.08.2021 r., udzielony mu został urlop bezpłatny. Pracownik chce skorzystać z dofinansowania do wczasów, które zaplanował w okresie 3.08 – 31.08.2021 r. Zgodnie z obowiązującym w zakładzie regulaminem ZFŚS podstawą do naliczenia dofinansowania jest faktura lub rachunek imienny za wykup wybranej formy wypoczynku, które muszą zawierać informacje m.in. o terminie pobytu.

Czy pracownik powinien otrzymać dofinansowanie do wypoczynku za cały okres pobytu na wczasach, czy tylko za okres wypoczynku przypadający podczas trwania urlopu wypoczynkowego?

Pracodawca w regulaminie ZFŚS jako osoby uprawnione wymienił: • pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, • pracowników przebywających na urlopach wychowawczych, • emerytów i rencistów (byłych pracowników), • członków rodzin osób uprawnionych. Pracodawca w regulaminie ZFŚŚ nie określił wprost, czy pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym ma prawo do uzyskania świadczenia z ZFŚS.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX