Czy pracownik, po ponownym zatrudnieniu, może kierować wózkiem jezdniowym na podstawie imiennego zezwolenia z 2017 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Piętka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik ukończył kurs obsługi wózka w naszej firmie, otrzymał wewnątrzzakładowe zezwolenie do obsługi wózka kat. IIWJO w listopadzie 2017 r. Po nowelizacji przepisów w tym zakresie zezwolenie byłoby ważne do 31.12.2026 r., jednakże pracownik (Ukraina), wyjechał w związku z przepisami wizowymi, a następnie powrócił do naszej firmy w bieżącym roku, czyli po wejściu w życie przepisów z sierpnia 2018.

Czy pracownik ten może nadal kierować wózkiem na podstawie zezwolenia wewnątrzzakładowego z 2017 r. czy też musimy skierować go na egzamin UDT?

Pracownik nie miał ciągłości zatrudnienia w naszej firmie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX