Czy pracownik PINB może podpisać oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej innemu pracownikowi PINB ubiegającemu... - OpenLEX

Czy pracownik PINB może podpisać oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej innemu pracownikowi PINB ubiegającemu się o uprawnienia budowlane?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 29 kwietnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Smarż Joanna
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2015 r.

PYTANIE

Czy pracownik Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego bądź sam Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który za zasady nie jest członkiem Izby, bo nie może wykonywać samodzielnych funkcji w budownictwie (konflikt interesów), ale posiadający uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, może podpisać oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia z 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, pracownikowi PINB ubiegającemu się o uprawnienia budowlane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?