Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Milczarek Kamila
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik samorządowy został zobowiązany do pełnienia dyżuru telefonicznego (odbieranie zgłoszeń, ustalanie panujących warunków meteorologicznych) w związku z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej.

Czy zgodnie z art. 132 Kodeksu pracy po skończeniu dyżuru przysługuje prawo do 11 godzin odpoczynku?

Czy pracownik pełniąc czynny dyżur od godz. 23:00 do 7:00 powinien rozpocząć zwykły dzień pracy od godz. 7:00 do 15:30?

Czy pełnienie czynnego dyżuru telefonicznego wpisuje się w definicję konieczności prowadzenia akcji ratowniczej zgodnie z art. 132 § 2 Kodeksu pracy?

Jak rozumieć równoważny okres odpoczynku w brzmieniu art. 132 § 3 Kodeksu pracy na podstawie przypadku opisanego powyżej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?