Czy pracownik odpowiedzialny za koordynowanie skarg może na etapie dekretacji, skargę mieszkańca na wójta, adresowaną do rady gminy zadekretować bezpośrednio do rozpatrzenia wójtowi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownik odpowiedzialny za koordynowanie skarg może na etapie dekretacji, skargę mieszkańca na wójta a adresowaną do rady gminy zadekretować bezpośrednio do rozpatrzenia wójtowi, w związku z tym, że skarga jest złożona w toku toczącego się postępowania administracyjnego?

Czy też zgodnie z wolą mieszkańca skarga do rady powinna być zadekretowana do rady i rada podejmuje uchwalę o tym, że jest organem niewłaściwym do rozpatrzenia skargi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX