Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik obsługi jest zatrudniany na tzw. okres grzewczy (opłacane są składki ZUS). Przez pozostałą część roku kalendarzowego powyższą osobę zatrudnia jej brat w gospodarstwie rolnym (opłaca składki KRUS). Czy oba okresy należy traktować odrębnie, bowiem zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W związku z powyższym, czy palacz może korzystać z uprawnień pracowniczych m.in. nagrody jubileuszowej i dodatku za wysługę lat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację