Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W placówce zatrudniona jest na 1/2 etatu osoba na stanowisku administracyjnym, która posiada decyzję - orzeczenie o niepełnosprawności umiarkowanej. Zgodnie z ustawą pełny wymiar czasu pracy dla takiej osoby wynosi 35 godz. tygodniowo -7 godz. dziennie w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy od poniedziałku do piątku, a w wymiarze 1/2 etatu-3,5 godz. dziennie tj. 17,5 godz. tygodniowo. Czy pracownik może dobrowolnie zrzec się przysługującego mu prawa do obniżonego wymiaru czasu pracy i pracować 20 godz.tygodniowo po złożeniu u pracodawcy pisemnego oświadczenie i zał. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań na w/w formę zatrudnienia? Czy pracodawca może przyjąć takie oświadczenie i czy będzie ono zgodne z obowiązującymi przepisami? Jeżeli pracownik wypracowywał już po 4 godziny dziennie, czyli ma nadgodziny, to czy pracodawca ma obowiązek je oddać a pracownik musi się zgodzić na odebranie nadpracowanych godzin?Jak znaczyć w takiej sytuacji godziny pracy w liście obecności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?