Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dzienisiuk Dorota
Odpowiedzi udzielono: 17 stycznia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zatrudniony był w zakładzie pracy w okresie od 2001 r. do 31 grudnia 2012 r. na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony. Umowa została zakończona z upływem terminu, na który została zawarta. W 2007 r. pracownik uzyskał emeryturę.

Czy pracownik może wystąpić z wnioskiem o wypłatę odprawy emerytalnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację