Czy pracownik może wykorzystać dzień wolny na opiekę nad dzieckiem pierwszego dnia wykorzystując 4 godziny zwolnienia, zaś drugiego dnia 3 godziny i 35 minut?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kwiatkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 5 kwietnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik we wniosku składanym w kwietniu 2016 r. o udzielenie dnia wolnego na opiekę nad dzieckiem wskazał, że chciałby 4 godziny zwolnienia (z części dnia), drugiego dnia 3:35.

Czy taka forma zwolnienia z części dnia jest dopuszczalna skoro zaplanowaną w rozkładzie czasu pracy liczba godzin do przepracowania wynosi 7:35?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX