Czy pracownik może wnioskować o zasiłek opiekuńczy za okres obejmujący cały miesiąc kalendarzowy, łącznie z sobotami i niedzielami, które są dla niego dniami wolnymi od pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 13 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik, zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku (sobota i niedziela wolne), sprawuje opiekę nad dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola, do którego dziecko uczęszcza. Najprawdopodobniej sytuacja taka potrwa przez cały miesiąc. Jeśli nie przepracuje ani jednego dnia w danym miesiącu, nie otrzyma wynagrodzenia za czas przepracowany.

Czy pracownik może wnioskować o zasiłek opiekuńczy za okres obejmujący cały miesiąc kalendarzowy, łącznie z sobotami i niedzielami, które są dla niego dniami wolnymi od pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX