Czy pracownik może dochodzić prawa do nagrody miesięcznej jedynie na podstawie zapisu w regulaminie wynagradzania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Agata
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W regulaminie wynagradzania istnieje zapis, że oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługuje nagroda miesięczna. Jednak w umowach o pracę nie wszyscy pracownicy mają zapis o nagrodzie miesięcznej i w związku z tym nie jest im wypłacana.

Czy pracodawca postępuje prawidłowo?

Jakie konsekwencje za tą grożą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX