Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dąbrowska Paula
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik otrzymał polecenie służbowe od kierownika, które dotyczyło dostarczenia zaproszeń na wydarzenie organizowane przez placówkę, w której jest zatrudniony. Odbiorcami były szkoły i przedszkola w dzielnicy obejmującej swoim działaniem ww. placówkę. Obecnie pracownik wystąpił do kierownika z roszczeniem o zwrot kosztów (bilety komunikacji miejskiej, paliwo do auta prywatnego), jakie poniósł w związku z wykonywanym zadaniem.

Czy pracownik ma prawo dochodzić od pracodawcy zwrotu ww. kosztów?

Czy pracodawca ma prawo odmówić ich wypłaty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?