Czy pracownik, który zrezygnował z dokonywania wpłat do PPK i zawarto z nim równolegle umowę zlecenia na inne czynności, powinien odrębnie decydować co PPK?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownik, który zrezygnował z dokonywania wpłat do PPK i zawarto z nim równolegle umowę zlecenia na inne czynności, powinien odrębnie decydować co PPK pod kątem tejże umowy?

Czy jeśli pracownik jest uczestnikiem PPK (tj. zawarto na jego rzecz stosowną umowę) i dodatkowo jest też stroną umowy zlecenia ze swoim pracodawcą to z umowy zlecenia powinna być pobrana składka na PPK?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX