Czy pracownik, który nie złożył oświadczenia o uzyskanych dochodach ma prawo do świadczeń z ZFŚS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik nie złożył oświadczenia o uzyskanych dochodach za poprzedni rok kalendarzowy.

Czy w takim przypadku można mu wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy z ZFŚS?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access