Czy pracownik, który nie przedłożył dokumentów potwierdzających pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym może mieć ten okres... - OpenLEX

Czy pracownik, który nie przedłożył dokumentów potwierdzających pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym może mieć ten okres zaliczony do pracowniczego stażu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik złożył wniosek o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym rodziców w okresie od 8 lipca 1983 r. do 30 września 1987 r. przedkładając jedynie zeznania świadków, własne oświadczenie oraz potwierdzenie o zameldowaniu.

Czy pracownik może mieć zaliczony ww. okres do pracowniczego stażu pracy, jeśli nie przedłożył dokumentów potwierdzających pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin?

Czy wystarczającym dokumentem będzie zaświadczenie z KRUS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?