Czy pracownik, który jest emerytem danej szkoły i pracuje na część etatu w danym roku szkolnym pobiera świadczenia socjalne z... - OpenLEX

Czy pracownik, który jest emerytem danej szkoły i pracuje na część etatu w danym roku szkolnym pobiera świadczenia socjalne z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jako nauczyciel?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 22 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownik, który jest emerytem danej szkoły i pracuje na część etatu w danym roku szkolnym pobiera świadczenia socjalne z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jako nauczyciel, czy jako emeryt? W związku z powyższym, czy świadczenia socjalne (dofinansowanie do wypoczynku letniego) wypłaca się jako emerytowi, czy jako nauczycielowi czynnemu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX