Czy pracownik komórki diagnostycznej w szpitalu wydając wyniki badań pacjentów oddziałów szpitalnych tego samego szpitala - do rąk pracowników zatrudnionych w tych oddziałach - musi dysponować ewidencją osób upoważnionych do odbioru wyników?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łokaj Maciej
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownik komórki diagnostycznej w szpitalu wydając wyniki badań pacjentów oddziałów szpitalnych tego samego szpitala - do rąk pracowników zatrudnionych w tych oddziałach - musi dysponować ewidencją osób upoważnionych do odbioru wyników (ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z up. administratora danych prowadzi inspektor ochrony danych) lub odbierający wynik musi mu okazać imienne upoważnienie, jeśli z regulaminu organizacyjnego szpitala wynika, że obowiązek odbioru ww. wyników badań należy do zakresu czynności pielęgniarek, ratowników medycznych, sekretarek medycznych zatrudnionych w danym oddziale, a pracownicy ci noszą identyfikator służbowy (stanowisko, oddział, imię nazwisko)?

Czy ewidencja upoważnień pracowników szpitala do przetwarzania danych osobowych może być dostępna ogółowi pracowników np. w intranecie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access