Czy pracownicy zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy, która nie posiada uprawnień na przejście na emeryturę pomostową należy wypłacić odprawę emerytalną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica zatrudniona jest w naszej placówce na 1/5 etatu na stanowisku administracji. Ma 58 lat i nie ma uprawnień na przejście na emeryturę pomostową. Złożyła podanie o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 31.08.2022 r. w związku z przejściem na świadczenie kompensacyjne. Pracuje w szkole, w której jest nauczycielem i tam przechodzi na świadczenie kompensacyjne. Musi w związku z tym rozwiązać wszystkie stosunki pracy. Czy w związku z tym podaniem mamy obowiązek wypłaty odprawy emerytalnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX