Czy pracownicy socjalni OPS gminy, na terenie której jest Dom Seniora mogą przeprowadzać w nim wywiady środowiskowe z... - OpenLEX

Czy pracownicy socjalni OPS gminy, na terenie której jest Dom Seniora mogą przeprowadzać w nim wywiady środowiskowe z mieszkańcami Domu Seniora na potrzeby innych ośrodków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2020 r.

PYTANIE

Na terenie naszej gminy znajduje się Dom Seniora, który działa na zasadzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W KRS w przedmiocie działalności Dom Seniora ma następujące oznaczenia: 87.10.Z - pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską; 87.20.Z - pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 87.30.Z - pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych oraz 87.90.Z - pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem.

Powyższy Dom Seniora nie jest wykazany w rejestrze wojewody domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie naszego województwa.

Czy zatem ta placówka może być uznana za DPS?

Czy powyższa placówka powinna mieć zatrudnionego pracownika socjalnego?

Czy pracownicy socjalni OPS funkcjonującego na terenie gminy, na terenie której jest Dom Seniora mogą przeprowadzać w nim wywiady środowiskowe z mieszkańcami Domu Seniora na potrzeby innych ośrodków?

Czy przeprowadzenie takiego wywiadu będzie wiązało się w przyszłości z koniecznością kierowania do DPS osób przebywających w Domu Seniora i ponoszenia z tego tytułu kosztów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX