Czy pracownicy przysługuje odprawa pieniężna?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 2 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Księgowa była zatrudniona w spółce od 1 kwietnia 2006 r. do 31 grudnia 2012 r. na podstawie umowy o pracę na czas określony. W lipcu 2011 r. podpisała rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron i jednocześnie podpisała umowę o pracę na czas nieokreślony z biurem rachunkowym, któremu spółka powierzyła prowadzenie ksiąg rachunkowych. Obecnie spółka wypowiedziała umowę dla biura i tym samym zatrudniające biuro wypowiedziało pracownicy umowę o pracę z tytułu redukcji etatu z przyczyny ekonomicznej.

W biurze pracownica była zatrudniona od 1 sierpnia 2011 r. do 31 kwietnia 2012 r.

Czy pracownicy przysługuje odprawa pieniężna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX