Czy pracownicy przysługuje odprawa emerytalna oraz odprawa z tytułu zwolnień grupowych? - OpenLEX

Czy pracownicy przysługuje odprawa emerytalna oraz odprawa z tytułu zwolnień grupowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 7 sierpnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica nabyła prawo do emerytury w 2011 r., nadal pracuje. Pracodawca planuje zwolnienia grupowe.

Czy pracownicy przysługuje odprawa emerytalna oraz odprawa z tytułu zwolnień grupowych?

Pracodawca zamierza rozwiązać umowę o pracę na mocy porozumienia stron.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?