Czy pracownicy prowadzący proces produkcji z centralnej sterowni powinni posiadać świadectwo kwalifikacji energetycznej SEP?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 1 lipca 2022 r.
Autor odpowiedzi: Milczarek Kamila
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2021 r.

PYTANIE

Czy pracownicy prowadzący proces produkcji z centralnej sterowni (pracownik nie ma fizycznego kontaktu z urządzeniami linii) powinni posiadać świadectwo kwalifikacji energetycznej SEP?

Praca polega na załączeniu, wyłączaniu ewentualnie zmiany prędkości obrotowej silników elektrycznych linii produkcyjnej (np. przenośniki taśmowe) oraz śledzenia wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej (wizualizacja na ekranie komputera, monitoring przy pomocy telewizji przemysłowej).

Czy prace te powinno się zakwalifikować jako prace eksploatacyjne w zakresie obsługi maszyn mające wpływ na zmianę parametrów pracy obsługiwanych urządzeń energetycznych, według rozporządzenia Ministra Energetyki z 28.08.2019 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. poz. 1830) - § 2 pkt 3a?

Czy osoby kierownictwa i dozoru (kierownik, mistrz w dziale produkcji) jako przełożeni tej grupy pracowników, którzy prowadzą instruktaż stanowiskowy też powinni posiadać świadectwa kwalifikacji urządzeń energetycznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX