Czy pracownicy administracyjni podmiotów leczniczych przebywający na L-4 mają prawo do podwyżki od 1 lipca 2023 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kwiatkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 13 października 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy istnieje podstawa prawna, aby zaskarżyć świadczeniodawcę, który nie uwzględnił pracownika administracyjnego podmiotu leczniczego do podwyżki na 1 lipca 2023 r. ze względu na L-4 oraz zakazał wglądu do porozumienia/zarządzenia?

Czy pracownicy administracyjni przebywający na L-4 mają prawo do podwyżki na 1 lipca 2023 r., zgodnie z art. 5 u.s.u.n.w.?

Czy świadczeniodawca, który nie ma w swojej strukturze związków zawodowych ma prawo do zakazu ujawnienia porozumienia lub zarządzenia od 1,5 roku, z którego by wynikał sposób podwyżki dla pracowników administracyjnych w podmiocie leczniczym?

Jaki jest właściwy mechanizm ustalenia wysokości podwyżki na 1 lipca 2023 r. dla pracownika administracyjnego przebywającego na L-4 i czy w takim przypadku świadczeniodawca winien stosować się do reguły uwzględniającej wysokość wynagrodzenia odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie. Jakie sankcje grożą świadczeniodawcy (pracodawcy), który nie przestrzega u.s.u.n.w.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX