Czy pracownica zanim przysposobi dziecko będzie mogła już korzystać z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 6 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z treścią art. 183 § 6 Kodeksu Pracy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego rozpoczyna się w terminie określonym we wniosku pracownika, jednak nie później niż 21 dni od dnia wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia. Pracownica poinformowała nas, iż wniosek do sądu złożyła, ale postępowanie sądowe może trwać nawet do 3 miesięcy.

Czy to oznacza, że pracownica zanim przysposobi dziecko będzie mogła już korzystać z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego tj. w ciągu 21 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem do sądu opiekuńczego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX