Czy pracownica, która przeszła operację może obiegać się o zapomogę zdrowotną finansowaną ze środków ZFŚS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można wypłacić zapomogę zdrowotną z ZFŚS pracownicy, która zoperowała żylaki i ma zamiar wystąpić z podaniem do komisji socjalnej o zwrot kosztów tej operacji?

W regulaminie istnieje zapis, że można udzielać zapomóg w związku z ciężką, długotrwałą chorobą. Pracownik winien udokumentować podanie o zapomogę orzeczeniem o niepełnosprawności, zaświadczeniem od lekarza o ciężkiej długotrwałej chorobie, może również przedstawić wypis ze szpitala.

Czy tego typu schorzenia można zaliczyć do ciężkich i długotrwałych?

Czy w takim przypadku należy brać pod uwagę tylko zaświadczenie od lekarza?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX