Czy pracodawca zatrudniający do 50 pracowników może równocześnie powierzyć wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy i jednocześnie sam wykonywać zadania tej służby?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracodawca zatrudniający do 50 pracowników może równocześnie powierzyć wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy i jednocześnie sam wykonywać zadania tej służby?

Pracodawca posiada ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp. Chodzi o możliwość wspólnego wykonywania zadań służby bhp zarówno przez pracodawcę i pracownika (dla lepszej efektywności i podziału zadań).

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access