Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łobejko Zygmunt
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W samorządowym zakładzie budżetowym pracownica z dniem 28.03.2019 r. rozwiązuje umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę. W listopadzie 1988 r. pracownica rozwiązała stosunek pracy w innym zakładzie pracy w związku z przejściem na rentę inwalidzką. Poprzedni zakład pracy wypłacił jednomiesięczną odprawę rentową w związku z przejściem na rentę inwalidzką. Obecny staż pracy tej pracownicy to 25 lat pracy. Czy rozwiązując stosunek pracy z dniem 28.03.2019 r. pracownica nabywa prawo do wypłaty sześciomiesięcznej odprawy emerytalnej na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych? Czy jeżeli wcześniej pracownicy wypłacono jednomiesięczną odprawę rentową w związku z przejściem na rentę to należy teraz pracownicy wypłacić odprawę pięciomiesięczną czyli "dopełnić" do sześciomiesięcznej odprawy na podstawie art. 38 ust. 3 cyt. ustawy aby zapewnić pracownicy korzystniejsze warunki wynagradzania? Czy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa? Proszę o podanie podstawy prawnej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?