Czy pracodawca prowadzący dokumentację pracowniczą w postaci papierowej może dołączyć do akt osobowych pracownika wydruk zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu bhp wydanego w formie elektronicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracodawca prowadzący dokumentację pracowniczą w postaci papierowej może dołączyć do akt osobowych pracownika wydruk zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu bhp wydanego w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Czy taki wydruk może zostać uznany za odpis/kopię dokumentu w rozumieniu rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej?

Jakie informacje powinna zamieścić na wydruku osoba poświadczająca go za zgodność z oryginałem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX