Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Handlowiec oprócz wynagrodzenia zasadniczego (główny składnik) ma wypłacaną prowizję sprzedażową liczoną wskaźnikiem procentowym od wartości sprzedaży zapłaconej w danym miesiącu.(gotówki) oraz prowizje od wypracowanej marży na sprzedaży handlowca (obrotach).Prowizja od wypracowanej marży naliczana jest za każdy miesiąc i wypłacana w dwóch etapach, jako: prowizja zaliczkowa miesięczna w wysokości 80% naliczonej kwoty prowizji i prowizja kwartalna stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą prowizji wyliczoną za kwartał, a wypłaconymi pracownikowi zaliczkami miesięcznymi. Prowizje te (jako osobne składniki wynagrodzeń) wypłacane są z miesięcznym opóźnieniem zgodnie z zapisem regulaminu wynagradzania tej grupy pracowników, tj. np za miesiąc marzec z wypłatą miesięczną na koniec kwietnia w terminie wypłaty określonym w regulaminie pracy. Informację o sprzedaży zapłaconej oraz o wyniku pracodawca otrzymuje ok. 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (po zaksięgowaniu sprzedaży i kosztów przez dział księgowości). Ponadto w regulaminie wynagradzania znajduje się zapis mówiący o tym, że prowizja może nie być wypłacona ani od sprzedaży ani od marży, w sytuacji kiedy wypracowana przez handlowca marża z obrotów danego miesiąca jest równa bądź mniejsza od zera. O powyższym pracodawca decyduje uznaniowo dyrektor resortowy - członek zarządu.

Czy termin wypłaty prowizji jest prawidłowy, jakim przepisem prawnym można to poprzeć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację