Czy pracodawca powinien rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, któremu ZUS przyznał rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 10 września 2015 r. upłynął okres 182 dni pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego przez pracownika. Pracownik nadal jest niezdolny do świadczenia pracy. Przedłożył orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy oraz o niezdolności do samodzielnej egzystencji do 30 września 2016 r., a następnie decyzję ZUS o przyznaniu renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy na okres 1 roku.

1) Czy pracodawca może utrzymywać tego pracownika w zatrudnieniu mimo jego całkowitej niezdolności do pracy?

Jeśli tak, to jaki jest status tego pracownika?

Czy powinien na przykład złożyć wniosek o urlop bezpłatny?

2) Pracownik musi być wykazywany w dokumentacji ZUS RSA, tj. w imiennym raporcie miesięcznym o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek.

Czy można przez okres roku wykazywać pracownika jako osobę nieobecną z nieobecnością usprawiedliwioną bez prawa do wynagrodzenia, czy też całkowita niezdolność do pracy wyklucza taką możliwość i pracownik powinien zawnioskować o urlop bezpłatny?

3) W przypadku rozwiązania umowy o pracę z tym pracownikiem, czy do podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy należy przyjąć również miesiąc, w którym w ogóle nie świadczył pracy (nieobecność usprawiedliwiona - październik), czy ostatnim miesiącem przyjętym do podstawy ekwiwalentu będzie wrzesień, tj. miesiąc w którym zakończył się okres 182 dni pobierania zasiłku chorobowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX